27 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ : ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

27 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ : ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ27 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ : ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ

Read More

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਧਾਰ ਜਾਂ

Read More