Sunday, September 22, 2019
Home > News > ਫ਼ਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੱਲਾਦ

ਫ਼ਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੱਲਾਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ, ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਨ ਦੀ ਨਿੱਬ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਉਥੇ ਹੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਏਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਮਜਿਸਟਰੇਟ , ਜੱਲਾਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫ਼ਾਂਸੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਇਸਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁੱਕੇ । ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ,ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਲਾਦ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੀਵਰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੱਲਾਦ ਹਿੰਦੂਆ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਬਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੇ “ਮੈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ,ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *