Monday, October 21, 2019
Home > News > ਇਹਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰਵਾਲੇ ਤੋ ਖੁਸ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਉਂਗੇ !

ਇਹਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰਵਾਲੇ ਤੋ ਖੁਸ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਉਂਗੇ !

ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਰੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਅਰੇਜ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਟਾਇਮ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ।

ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣ ਦਾ ਟਾਇਮ ਤਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਦਾ।ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇੱਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਬਗੈਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *